In 2008 is het gelukt de gierzwaluwen te lokken naar de nieuwe kast met steenmotief (zie elders op deze site).
Via de cameraatjes in de nestkast zijn beelden te zien.
Er zijn meerdere camera's geïnstallerd.
Niet alle beelden kunnen tegelijkertijd op de website getoond worden. Momenteel kan van 2 camera's tegelijkertijd de beelden hier getoond worden, en van een van deze twee ook live-beelden.
Kijk hier om te zien welk beeld waarvandaan komt.